Vogels

Vogels kijken

Gästrikland is nog behoorlijk onontdekt als het gaat om vogels kijken. Toch is er behoorlijk wat te zien. Om hier vogels waar te nemen en misschien te fotograferen, hoef je niet veel moeite te doen. Op de camping zelf broeden tientallen soorten waaronder de Vink, de Keep, de Goudvink, de Bonte Vliegenvanger, de Grauwe Vliegenvanger, de Gekraagde Roodstaart, de Grote Bonte Specht, de Kramsvogel, de Koperwiek en de Stormmeeuw.

 

Ga je even van de camping af, dan tref je ondermeer de Kraanvogel, de Wilde Zwaan, de Canadese Gans, de Visarend, de Zeearend, de Visdief, de Brilduiker en de Grote Zaagbek aan. Ga een poosje langs de waterkant zitten en je ziet misschien de Visarend een vis uit het water opduiken, of huur een bootje en vaar op je gemak door dit vogelrijke watergebied met zijn talloze eilandjes. Het is puur genieten! En je komt vast een Visarendnest tegen boven in een grote den. Kom er in de broedtijd niet te dicht bij! Met een goede verrekijker kun je genoeg zien.

Ga ook eens naar het westelijker gelegen Nationale Park Färnebofjärden. Een zeer gevarieerd wetland gebied met natte graslanden, moeras, oerbos en een prachtig bezoekerscentrum in het plaatsje Gysinge. Färnebofjärden is een nationaal park waar ruim 100 vogelsoorten broeden, waaronder de Oeraluil, de Ruigpootuil, de Dwerguil en 7 soorten spechten. Daarnaast steltlopers als Bonte Strandloper, Tureluur en Bosruiter. Ook Blauwe Kiekendief, Zeearend, Visarend, Havik, Boomvalk en Steenarend zijn er kind aan huis. Met een beetje geluk vind je er ook de Waterspreeuw. Binnen Färnebofjärdens nationaal park zijn enkele observatietorens. En onderweg kan je zomaar een Korhoen of een Auerhoen tegenkomen.

Bert en Marion Hoeve hartelijk dank de medewerking aan deze pagina!